Meeting
23 mei 2017
The third partner meeting took place in Middelburg, the Netherlands

 

Partner Meeting Middelburg
On May 23rd and 24th, a third partner meeting was held in Middelburg, the Netherlands. With all project partners present, the meeting kicked off with a presentation on the results of the latest Climate Test for the Essenvelt pilot site. The preliminary findings as well as the future steps for this pilot, in regard to the project, were addressed thoroughly.

The objective of this meeting was to present and discuss the overall progress and financial status of SCAPE. In this context, the first draft of the annual progress and risk assessment report, as well as the joint strategy report were presented and follow by a profound discussion. These reports are indeed an integral and official part of the project to demonstrate the progress towards the achievement of the foreseen project performance (i.a. delivery of project outputs and results - including financial targets).

 

Best Practices & SuDS
In addition, and in line with one of the core principles within SCAPE, all partners took the time to share their findings and ideas with eachother. In one of the topics, Brighton & Hove shared and gave an overview on their training session on SuDS (Sustainable Drainage Systems). Ever wonderd where the rain goes when development changes the natural water cycle?  More information on these so-called SuDS, can be found here.

To demonstrate some best practices in the field of water management, an excursion to the municipality of Tholen was organized by the Municipality of Middelburg and Waterboard Scheldestromen. As the zenith of Dutch water management, also the famous Delta Works were seen at a glance.

 

Essenvelt.png

 

Partner Meeting Middelburg
Op 23 en 24 mei, vond een derde partner meeting plaats in Middelburg, Nederland. Met alle aanwezige partners, werd de meeting aangevat met de voorstelling van de resultaten van de laatste Klimaattest voor de pilootsite Essenvelt. De bevindingen uit deze test alsook de te ondernemen stappen werden grondig toegelicht.

De algemene vooruitgang en de financiële status van SCAPE behoorden tot het hoofddoel van deze partner meeting. In deze context, werd ook het jaarlijkse vooruitgangsrapport en het rapport inzake risico-analyse, alsook het strategisch rapport gepresenteerd en van dichterbij bekeken. Deze rapporten dienen naast de algemene vooruitgang ook de voorziene acties en uitvoering te duiden. (d.z. duiden van de projectoutput en -resultaten inclusief de financiële doelstellingen)

Best Practices & SuDS
In lijn met de basisprincipes en kernbegrippen van SCAPE, werden alle partners aangespoord om hun bevindingen en ideeën met elkaar te delen. Zo gaven Brighton & Hove een summier overzicht van hun training omtrent duurzame drainage systemen (SuDS). Vroeg u zich immers ooit af waar de regen naartoe gaat wanneer ontwikkelingen de natuurlijke watercyclus verstoren? Meer informatie omtrent deze zogenaamde SuDS, kan hier gevonden worden.

Om enkele best practices op het terrein van water management te duiden, organiseerden Gemeente Middelburg en Waterschap Scheldestromen een excursie naar Tholen?Als het hoogtepunt van de Nederlandse waterbeheersing werd zeer summier kennisgemaakt met de beroemde Delta Werken.