Meeting
12 mei 2017
A second climate test took place in Middelburg where the project site of Essenvelt was examined thoroughly by various experts.

 

Klimaattest Essenvelt
Klimaatsveranderingen hebben effect op de manier waarop we onze leefomgeving inrichten. Om een beter inzicht te krijgen op deze effecten en de gevolgen ervan in Middelburg, werd de SCAPE projectsite 'Essevelt' door experten uit diverse vakgebieden uitvoerig onder de loep genomen.

Net zoals bij een eerdere 'klimaattest', die in Oostende uitgevoerd werd, werden diverse bestaande onderzoeksresultaten en kennisnetwerken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte met elkaar geconfronteerd. Niet alleen brengt deze interdisciplinaire methode vergaande terreinkennis met zich mee, eveneens biedt de klimaattest de mogelijkheid om meerdere uitdagingen in één keer aan te pakken. Net deze kansen worden in het SCAPE-project omarmd en gezien als opportuniteiten om de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van landschappen te vergroten voor de effecten van klimaatsverandering. De klimaattest vormt zo de bouwsteen voor nieuwe ontwikkelingen van bestaande gebieden.

IMAG0759.jpg

Climate Test Essenvelt
Climate change will affect the way we set up our living environments. To gain better insights into these effects and consequences for the Municipality of Middelburg, the ?Essenvelt ?pilot site was, examined thoroughly by several experts.

In analogy with the previous climate test, executed in Ostend, existing knowledge networks and existing research results in the field of water safety, flooding, drought and heat were used. This interdisciplinary method not only offers profound knowledge in the field, the climate test also offers the possibility to tackle multiple challenges at the same time. Precisely these opportunities are embraced and seen in SCAPE as forces to increase the adaptability of the physical living environment to the effects of climate change. The climate test is a building block for new developments in existing areas.

 

In beeld

  • IMAG0754.jpg
  • IMAG0761.jpg
  • IMAG0767.jpg
  • IMAG0755.jpg
  • dsc_4018.1000x669.jpg
  • IMAG0750.jpg
  • IMAG0745.jpg