Seminar
01 feb 2017
A first cross-border seminar took place in February in the new Zwin Visitor Centre. Through mutual learning and exchange activities the project disseminates new LLD solutions.

 

SCAPE Cross-border Seminar: Understanding landscape and water management

The first cross-border seminar took place on the 1st and 2nd of February at the new Zwin Visitor Centre in Knokke. In Knokke, the first results of the Climate Test (for the Oosteroever pilot as well as Gardens of Stene) were presented. The purpose of this test is to gain better insights into the effects and consequences of Climate Change. More on the Climate Test can be found here.

Furthermore, the principles of the European Landscape Convention were presented in a profound way. An analysis and comparison of the implemention of these principles in all partner countries followed. These schemes offered the necessary background information to examine and discus landscape planning and design in all pilot cases.

The main objectives of the seminar were:

 1. Bringing Landscape Led Design approach into practice
 2. Cross-border understanding of water management and regional strategies
 3. Exchanging best practices and inform all partners about the various pilot projects
E31_2.jpg

 

SCAPE Cross-border seminarie: Begrijpen van landschaps- en waterbeheer

Op 1 en 2 februari vond het eerste cross-border seminarie plaats in het nieuwe bezoekerscentrum van het Zwin. In Knokke werden de eerste resultaten van de klimaattest (zowel voor Oosteroever als Tuinen van Stene) gepresenteerd. Deze test maakt het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de effecten en gevolgen van klimaatswijzigingen. Hoe deze klimaattest precies in zijn werk gaat, kan hier nagelezen worden.

Daarnaast werden ook de principes van het Europese Landschapsconventie uiteengezet. Op basis hiervan kon een analyse en vergelijking van deze geïmplementeerde principes in de diverse partnerlanden gemaakt worden. Deze denkkaders boden de noodzakelijke bagage en achtergrondinformatie om nadien de discussie omtrent landschapsontwikkeling in de pilootsites te openen.

 Het doel van dit seminarie was:

 1. Landschaps Geleid Ontwerp in de praktijk
 2. Grensoverschrijdend concepten en kennis omtrent waterbeheer en regionale strategieën delen
 3. Uitwisseling van ‘best practices’ en alle partners informeren omtrent de diverse pilootprojecten

In beeld

 • 1485966575791.jpg
 • 20170202_141632.jpg
 • 20170202_141644.jpg
 • 20170202_141702.jpg
 • 20170202_141728.jpg