Meeting
27 jan 2017
To gain better insights into the effects of climate change, 2 SCAPE pilot sites (Oosteroever & Gardens of Stene) were thoroughly examined by several experts.

 

Klimaattest - Oosteroever & Tuinen van Stene

Klimaatsveranderingen hebben effect op de manier waarop we onze leefomgeving inrichten. Om een beter inzicht te krijgen op deze effecten en de gevolgen ervan in Oostende, werden 2 SCAPE-pilootsites (Oosteroever & Tuinen van Stene) door verschillende experten onder de loep genomen.

Via een ‘klimaattest’ werden diverse bestaande onderzoeksresultaten en kennisnetwerken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte met elkaar geconfronteerd. Ook andere effecten zoals maatschappelijke ontwikkelingen, cultuur of erfgoed kwamen aan bod. Niet alleen brengt deze interdisciplinaire methode vergaande terreinkennis met zich mee, eveneens biedt de klimaattest de mogelijkheid om meerdere uitdagingen in één keer aan te pakken. Net deze kansen worden in het SCAPE-project omarmd en gezien als opportuniteiten om de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van landschappen te vergroten voor de effecten van klimaatsverandering. De klimaattest vormt zo de bouwsteen voor nieuwe ontwikkelingen van bestaande gebieden.

Tuinen van Stene

Climate Test - Oosteroever & Gardens of Stene

Climate change will affect the way we set up our living environments. To gain better insights into these effects and consequences for Ostend, 2 SCAPE pilot sites (Oosteroever & Gardens of Stene) were thoroughly examined by several experts.

The climate test uses existing knowledge networks and existing research results in the field of water safety, flooding, drought and heat. In addition to these fields, also other effects like social developments, culture and hertitage were included. This interdisciplinary method not only offers profound knowledge in the field, the climate test also offers the possibility to tackle multiple challenges at the same time. Precisely these opportunities are embraced and seen in SCAPE as forces to increase the adaptability of the physical living environment to the effects of climate change. The climate test is a building block for new developments in existing areas.

In beeld

  • Victorialaan.tif
  • IMGP2863.JPG
  • IMGP2857.JPG
  • IMGP2849.JPG
  • IMGP2848.JPG
  • IMGP2834.JPG
  • IMGP2840.JPG
  • IMGP2852.JPG